Rusza konkurs na operatora Willi Ulricha

Willa Ulricha, pamiątka po dawnym gospodarstwie ogrodniczym rodziny Ulrychów, zostanie zrewitalizowana. Jak będzie wyglądała po remoncie i jakie będzie pełniła funkcje? To wszystko zależy od pomysłu nowego operatora Willi. Właśnie rusza konkurs, którego celem będzie wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania tego wyjątkowego miejsca.

Rozpoczęta przez Ingka Centres rewitalizacja terenu Parku Ulricha, to wielowymiarowy projekt, który obejmuje nie tylko dawny park pokazowy, ale także pozostałe jego części, w tym pałacyk z zabytkową elewacją ‑ Willę Ulricha. Budynek jest pozostałością po gospodarstwie ogrodniczym rodziny Ulrychów, znanym już w XIX wieku z hodowli egzotycznych roślin i drzew. Dzisiaj Wola Park, na terenie którego zlokalizowana jest willa, chce nadać drugie życie temu miejscu.

Willa Ulricha – Konkurs na centrum życia lokalnej społeczności

Znajdująca się na terenie Parku Ulricha Willa ma stać się centrum życia lokalnej społeczności, otwartym na mieszkańców Woli, Bemowa oraz całej Warszawy. Budynek może być przestrzenią idealną do rozrywki, odpoczynku, ale też edukacji, wymiany wiedzy i doświadczeń. W końcu także przedsiębiorstwem generującym odpowiedzialne społecznie przychody.

Aby osiągnąć taki cel, Wola Park wraz z partnerem, kolektywem Mr. Wolfe organizuje innowacyjny konkurs, w wyniku którego wyłoni operatora Willi Ulricha. Inicjatywa kierowana jest zarówno do stowarzyszeń, instytucji, organizacji pozarządowych, jak i firm prywatnych oraz grup ludzi, działających w obszarze kultury, innowacji społecznych, edukacji, czy designu. Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie koncepcji Willi stworzonej przez nowego operatora. Zwycięzca będzie brał udział w przygotowaniu projektu wykonawczego. Ponadto organizator sfinansuje wyposażenie przestrzeni pod kątem planowanej działalności oraz zapewni preferencyjny czynsz najmu, w całości inwestowany w budynek i jego otoczenie.

Willa Ulricha – innowacyjny projekt społeczny

Jak zauważają organizatorzy konkursu, projekt nadania nowego życia Willi Ulricha to do pewnego stopnia eksperyment.

Nikt do tej pory w Polsce nie testował modelu biznesowego, w którym, przykładowo, stowarzyszenie lub grupa ludzi otrzymują w pełni przystosowane do ich wymagań miejsce, gdzie mogą zrealizować swoje pomysły i plany z korzyścią dla społeczności lokalnej, a z czasem generować z tego miejsca także zyski – mówi Tomasz Gutkowski z Mr. Wolfe, współorganizatora konkursu.

Organizatorzy konkursu podkreślają, że są otwarci na wszelkie pomysły, a swoim podejściem chcą inspirować innych do działania tak, aby w naszym najbliższym otoczeniu powstawały miejsca zaangażowane w życie lokalnej społeczności i zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Wyłoniony operator może działać samodzielnie lub reprezentować przed inwestorem konsorcjum podmiotów z obszaru kultury, innowacji społecznej, edukacji, designu itp.

Wyboru laureata dokona jury złożone z ekspertów zajmujących się na co dzień kreowaniem przestrzeni miejskiej, inicjatywami społecznymi i kulturalnymi oraz zrównoważonym rozwojem i działalnością społeczną. Skład jury konkursu na operatora Willi Ulricha tworzą:

– Bogna Świątkowska, pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana,

– Marta Żakowska, antropolożka kultury i badaczka miejska oraz współzałożycielka Magazynu Miasta,

– Katarzyna Dulko-Gaszyna, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail,

– Tomasz Gutkowski, prezes zarządu Fundacji Sztuk Wizualnych, współtwórca kolektywu Mr. Wolfe,

– Mateusz Ściechowski, manager i kurator projektów miejskich, współtwórca kolektywu Mr. Wolfe,

– Iwo Zmyślony, antropolog designu, metodolog procesów projektowych, twórca umiemy.com.

– W ramach całej Grupy Ingka wierzymy mocno w działania zrównoważonego rozwoju, które lokalnie odmieniają oblicze naszego biznesu i dają inpuls do bardziej ekologicznego, prospołecznego czy obywatelskiego życia lokalnych społeczności. Wierzę, ze to miejsce – dzięki ludziom, którzy zechcą je budować – może stać się pełnym inspiracji i możliwości lokalnym laboratorium dla tak ważnych globalnie wyzwań jak gospodarka obiegu zamkniętego, czy nawet walka ze zmianami klimatu – mówi Katarzyna Dulko-Gaszyna, dyrektorka zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail w Polsce i członkini konkursowego jury.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. I etap, trwający do 15 maja 2019, polega na wypełnieniu formularza z krótkim przedstawieniem kandydatów, ich dotychczasowych doświadczeń i uzasadnieniem chęci udziału w projekcie. Ze zgłoszonych kandydatów, jury konkursu wybierze od 4 do 6, którzy w II etapie (27-28 czerwca 2019) zaprezentują własną koncepcję programową i biznesową funkcjonowania Willi. Spośród finalistów jury ekspertów wybierze najciekawszą koncepcję, która zostanie wdrożona we współpracy z inwestorem.

Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.willaulricha.pl

Poinformuj nas!!!
close slider