„CENTRUM LOKALNE” dwóch kandydatów na Bemowie

„CENTRUM LOKALNE”  HALA WOLA

W dniu 16.05. 2017 odbyło się spotkanie dotyczące CENTRUM LOKALNEGO HALA WOLA. Jest to idea, która ma na celu ulepszenia miejsc, które w sposób naturalny gromadzą duże ilości mieszkańców. Pilotażowy program Miasta st. Warszawy opracowywany przez OW SARP miał na celu wytypowanie 32 punktów w całej Warszawie, z których następnie zawężono listę do 10. Cały program ma budżet 90mln zł. Teraz do tych punktów dołączyły dwie lokalizacje na terenie dzielnicy Bemowo:

-Hala Wola

-Karuzela, Osiedle Przyjaźń

Spotkanie jest dopiero początkiem prac koncepcyjnych na temat projektu. Aby dana lokalizacja stała się centrum lokalnym musi spełniać kilka kryteriów:

– musi to być miejsce popularne wśród mieszkańców np. poprzez bycie centrum handlu lub rekreacji

– musi być dobrze skomunikowane

– lokale usługowe wokół tego miejsca powinny się mieścić w zabudowie parterowej

– miejsce to musi cechować różnorodna funkcjonalność i przydatność dla różnych grupo społecznych z danego terenu.

To tyle jeśli chodzi o teorie. Czy równie prosto będzie z praktyką? Podczas spotkania byli obecni mieszkańcy i kilkoro radnych dzielnicy. Po prezentacji wywiązała sie dyskusja.

-Burmistrz Grodzki (PIS) zaproponował aby połączyć koncepcje tego terenu z zagospodarowaniem Placu Kasztelańskiego.

-Radna Hanna Głowacka (BWS) zaproponowała aby na miejscu istniejącego parkingu przy Hali Wola stworzyć parking wielopoziomowy oraz zunifikować istniejące budki na bazarku przed budynkiem. Zaproponowała również zmianę nazwy na Hala Jelonki.

– Radna Marta Sylwestrzak ( Wybieram Bemowo) zwróciła uwagę iż centrum lokalne powinno posiadać takie cechy , które są ważne la różnych grup np. miejsce dla rodzin z dziećmi, starszej młodzieży jak i seniorów. (To można ciągnąc poprzez postawienie np. stołów do gier, ławek, małych placów zabaw, parkletów czy hamaków). Redakcja zgadza się iż to powinno być miejsce, które oprócz funkcji handlowej miałoby  również walory rekreacyjne.

– przedstawiciel Hali Wola zobowiązał sie, że chętnie weźmie udział w pracach zespołu koordynującego i jeśli tylko postulaty mieszkańców będą możliwe do spełnienia pod katem finansowym i korzystne dla Hali Wola to będą spełnione

– mieszkańcy podkreślali znaczenie konsultacji społecznych. Wielu z nich było z terenów Osiedla Przyjaźń i dopytali się o plany wobec tego terenu Cześć z nich martwiła sie czy Hala nie straci swojego uroku i ceny po „liftingu” nie wzrosną.

Głównym problemem jednak na tym terenie jest fakt, że większość przestrzeni jest w użytkowaniu wieczystym lub należy do skarbu państwa co oznacza, że nie można na nim wydatkować środków publicznych czyli nie można na nich budować. To pozostawia niewielkie kawałki trawnika czy tereny przydrożne gdzie można będzie postawić np. małą architekturę, ale czy coś więcej? To zależy od mieszkańców. Radna Sylwestrzak zaproponowała aby w momencie rozpoczęcia konsultacji mieszkańcy otrzymali mapki, na którym terenie rzeczywiście można coś wybudować, a na którym nie. Dodatkowo stwierdziła ,że konsultacje powinny być prowadzone różnymi kanałami łącznie z tym bezpośrednim. Można przecież stanąć z punktem informacyjnym w okolicach Hali Wola i po prostu pytać mieszkańców czego im w tym miejscu brakuje.

Najważniejsze jest aby o wszelkich zmianach w naszej dzielnicy decydować wspólnie. Nieobecni nie mają głosu wiec zachęcamy wszystkich do zgłaszania swoich pomysłów dotyczących tego terenu.

Poinformuj nas!!!
close slider