Site icon BemowoTV

BP – spotkania dyskusyjne rozpoczęte

Wczoraj 7  marca odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat projektów zgłoszonych na Bemowie do budżetu partycypacyjnego czwartej edycji. W dniu wczorajszym omawiane były projekty z regionu LOTNISKO, BEMOWO – LOTNISKO, FORT BEMA. Autorzy projektów mieli dla siebie siedem minut, przez dwie pierwsze przedstawiali swój projekt, przez kolejne pięć odpowiadali na pytania urzędników i zgromadzonej widowni. Spotkanie miało na celu uzmysłowić zasadność projektu a z drugiej strony pokazać autorowie jego słabe strony aby mógł go skorygować. Poniżej lista omówionych projektów.

 

Montaż profesjonalnych drążków i ławeczek do ćwiczeń na bezpiecznym podłożu tzw. street work-out na zaniedbanym placu przy ul. Żołnierzy Wyklętych / Korfantego.

 

Dodatkowe przyrządy do siłowni plenerowej przy Korfantego – ławeczka do brzuszków, rowerek oraz stół do ping-ponga przy boisku i ujęciu wody oligoceńskiej.

 

Zimowe zajęcia aqua aerobiku dla dorosłych – pań i panów – styczeń, luty, listopad i grudzień, 10 grup po 10 osób, 5 dni w tygodniu, po 2 grupy w godzinach wieczornych 18-20.

 

Narty biegowe do wypożyczania dla mieszkańców w hali OSiR Bemowo i 2 szkolenia – w Forcie Bema i Lesie bemowskim.

 

Brak odpowiedniego zabezpieczenia powoduje niebezpieczeństwo oraz wysokie ryzyko wypadku.
Inwestycja w tym przypadku nie jest barierą samą w sobie a ochroną. Szerokie grono osób korzysta z tego przejścia na dziko, biegnąc do tramwaju, w tym dzieci ze szkoły Oławskiej, więc warto zabezpieczyć torowisko.

 

Lokalny park aktywności ruchowej dla mieszkańców w wieku od 5 do 75 lat. Połączenie rywalizacji gry w piłkę nożną i golfa. W każdym dołku, z różnymi naturalnymi przeszkodami o różnej konfiguracji i trudności należy umieścić piłkę w jak najmniejszej ilości uderzeń idąc od punktu startowego do dołka i zachowując reguły golfowe.

 

Szkolenie obejmuje 4 moduły po 2h raz w tygodniu w 3 lokalizacjach: Fort Bema, Szadkowskiego, Żołnierzy Wyklętych w maju, czerwcu i lipcu. Będzie prowadzone przez 2 trenerów, z narzędziami i rowerami, na których uczestnicy będą się uczyć naprawiać rower. Sprzęt pozostanie w OSiR do wypożyczenia dla mieszkańców.

 

Projekt „Pankracy” ma na celu stworzenie wybiegu dla psów na terenie Bemowo Lotnisko podzielonego na dwie części. Na tym obszarze brakuje miejsc, gdzie psy mogłyby bezpiecznie się wybiegać. Dodatkowo mieszka tu wiele starszych osób, dla których spacer z psem jest uciążliwy ze względu na wiek i stan zdrowia.

 

Utworzenie pierwszego na Bemowie parku kieszonkowego z nasadzeniem drzew,krzewów,bylin.Z elementami małej architektury, oświetleniem , itp.Projekt parku kieszonkowego powinna utworzyć pracownia architektury krajobrazu po konsultacji/ankietach/wywiadach z mieszkańcami(badanie potrzeb mieszkańców)

 

Korzystając z doświadczenia Tężni Solankowych w Ciechocinku czy Konstancinie-Jeziorna oraz idąc śladem Legionowa i Pragi Północ. Chcemy by taki obiekt powstał na Bemowie. Proponowana lokalizacja to ulica Zachodzącego Słońca. Wybudowana Mini Tężnia będzie służyć mieszkańcom Bemowa jako miejsce wypoczynku i relaksu, a przede wszystkim pozytywnie wpłynie na  samopoczucie i zdrowie.

 

Projekt ma na celu zamontowanie automatów ze zdrowym pokarmem dla kaczek tzw. „kaczkomatów” w parku „Fort Bema”.

 

Rodzinny skwer i parking przy ulicy Zachodzącego Słońca to nowe miejsce rekreacyjne w tej części Bemowa Lotniska. Stworzenie skweru ogólnodostępnego umożliwi integrację i aktywizację pobliskich mieszkańców w niewielkim obszarze zieleni, a parking pozwoli na bezpieczne korzystanie z terenu przez mieszkańców oraz rodziców odwożących i odbierających swoje pociechy z pobliskiej szkoły.

 

Stworzenie miejsca umożliwiającego samodzielne wykonywanie przeglądów i napraw samochodów osobowych.
Zasadniczą częścią projektu jest najazd/rampa umożliwiająca naprawy wymagające podniesienia samochodu.
Przypadek użycia: Wymiana oleju silnikowego

 

Projekt zakłada umożliwienie nieodpłatnej nauki języka angielskiego wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Bemowa. Mieszkańcy będą mogli korzystać z lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji na smartfony do nauki słówek.

 

Internetowy system informacji o zanieczyszczeniu powietrza w czasie rzeczywistym, oparty o sieć niewielkich, tanich czujników stężenia pyłów PM 2,5 i PM 10. Mapa dostępna dla każdego on-line, na której będzie można sprawdzić gdzie i w jakim stopniu występuje skażenie powietrza niebezpiecznymi dla zdrowia pyłami.

 

Rekultywacja zdewastowanego terenu,posadzenie drzew owocowych i ustawienie ławki z oparciem,kosz na śmieci(pod terenem Lasów Miejskich)

 

Zakup 50 pozycji książkowych do istniejącej już biblioteki plenerowej na Fortach Bema, przy placu zabaw.

 

Ścieżka na odcinku ul. Pieniążka – ul. Widawska to przejście „”na skróty”” bardzo często uczęszczane przez mieszkańców tych rejonów. Niestety od lat nie była ona remontowana, a z każdym opadem deszczu systematycznie gromadzi się tam woda i błoto. Remont chodnika zapewniłby wszystkim mieszkańcom dużo bardziej komfortowe i bezpieczne spacery.

 

Celem projektu jest sfinansowanie cyklu wykładów i warsztatów o tematyce ogrodniczo-przyrodniczej dla mieszkańców Bemowa w Ogrodzie Społecznym – Fort Bema. Prowadzone będą zajęcia otwarte dla mieszkańców oraz zielone lekcje dla dzieci z bemowskich szkół i przedszkoli.

 

Projekt zakłada zakup 12 stacji meteorologiczne dla szkół podstawowych z pomiarem jakości powietrza. Projekt ma charakter dydaktyczny oraz społecznościowy. Uczniowie w szkołach dzięki takim urządzeniom będą mogli mieć urozmaicone zajęcia poprzez prowadzenie badań meteorologicznych.

 

Ludoteki, czyli wypożyczanie gier planszowych to nowy pomysł na wzbogacenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej dostępnej dla mieszkańców Warszawy. Od kilku lat gry planszowe stają się coraz powszechniejszą formą rodzinnej rozrywki i alternatywą dla spędzania czasu przy komputerze i telewizji. Wypożyczalnia może być sposobem na poznanie nowych ciekawych, rozwijających gier.

 

Projekt zakłada ustawienie ścianek antysmogowych w różnych częściach Bemowa.

 

Projekt zakłada ustawienie ścianek antysmogowych w różnych częściach Bemowa.

 

Projekt dotyczy zakupu oczyszczaczy (z nawilżaniem) powietrza (typu Philips Combi AC 4080/10) dla dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli. Warszawskie powietrze nie jest zdrowe. Przeważnie jego jakość jest zła, bywa, że w sezonie zimowym poziom zanieczyszczeń określany jest jako „”zagrażający życiu””, gdy dopuszczalne normy zanieczyszczeń są wielokrotnie przekroczone. Oczyszczacze pochłaniają też wirusy, bakterie itp.

 

Wszystkie projekty były ciekawe, a autorom życzymy powodzenie przy głosowaniu.

 

Exit mobile version